Holitzka, Marlies, Remmert, Elisabeth, "Familieopstellingen voor paren, De invloed van familienetwerken op relaties", Panta Rhei, Katwijk, 2003.

 

Voorwoord bij de Nederlandse editie

Dit is het tweede boek van Marlies Holitzka en Elisabeth Remmert over familieopstellingen dat op de Nederlandse markt verschijnt. Het eerste "Conflictoplossingen door familieopstellingen" beschreef de door Bert Hellinger geïntroduceerde nieuwe vorm van systemisch denken en fenomenologisch kijken. De veelzijdigheid van de systemische opstellingsmethode en de door dit werk ondertussen verkregen schat aan ervaringen maakt een verdieping van deelaspecten wenselijk. De paarrelatie is één daarvan, organisatie- en politieke opstellingen zijn voorbeelden van nieuwe opstellingsvormen.

Liefdesbetrekkingen staan in het middelpunt van ons leven. Naast de klassieke families ontstaan, soms als eigen keuze, soms als eigen lot, steeds meer nieuwe variaties van samenlevingsmodellen. Een ontwarring kan hier vaak geen kwaad. Een familieopstelling met een paar houdt zich primair bezig met de gekozen partner, ontkomt er echter meestal niet aan andere generaties, de kinderen en/of de familie van afkomst erin te betrekken. Juist het zichtbaar maken van de verbondenheid met de transgenerationele familiegeschiedenis maakt duidelijk hoe de paarrelatie dikwijls onafhankelijk is van aantrekkingskracht, gemeenschappelijke interesses of onderlinge communicatie; veel eerder wordt de relatie bepaald door de onopgeloste verstrikkingen met ex-partners en/of de familie van afkomst. Ook hier geldt, dat het erbij horen kracht geeft. Als de ex-partner een goede plaats heeft gekregen, het door abortus verloren kind als lid van de gekozen familie gezien, gerespecteerd en voor zijn opoffering bedankt wordt, krijgt elke partner ruimte zijn relatie vrij te kunnen leven.

Dit boek beschrijft op eenvoudige manier met behulp van vele voorbeelden de nieuw verkregen inzichten. Zoveel duidelijkheid in een geweldig ingewikkeld onderwerp is nieuw en maakt kritische denkers wantrouwig. Bij het lezen van deze inzichten en ook na een eerste opstellingspoging met behulp van flessen, glazen, figuurtjes of andere objecten, zoals dit in het derde hoofdstuk wordt beschreven, is deze scepsis bij zoveel evidentie goed te begrijpen. Waarachtig overtuigen kan alleen een familieconstellatie zelf. Uiteindelijk kan slechts de lichamelijke belevenis van een opstelling de beschreven helderheid tot een onvergetelijke intense gewaarwording maken.


Nick Blaser, auteur van "Familieopstellingen; Bert Hellingers systemische familietherapie".


terug